• เช่ารถตู้ / เช่ารถบัส
• จองโรงแรม
• บริการจัดสัมมนา
• บริการจัดอบรมในองค์กรทั้งในสถานที่และนอกสถานที่
• กิจกรรมท่องเที่ยว
• Car rally
• กิจกรรมยุวชน เข้าค่ายลูกเสือ
• บริการจองตั๋วเครื่องบิน
• รับจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• กิจกรรม Walk Rally / กิจกรรม TC (Time Checking)
• รับจัดทัวร์สัมนา-ดูงาน
• รับจัดปาร์ตี้ปีใหม่ งานรื่นเริง งานสังสรรค์
• ให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว
• ทัศนศึกษา – ทัวร์โรงเรียน
• ค่ายภาคฤดูร้อน:ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาจีน
• และให้คำปรึกษาด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว